GraFaR (Građevinski Fakultet - Repozitorijum) je zajednički digitalni repozitorijum svih odeljenja u okviru Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. GraFaR omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Građevinskom fakultetu.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Uputstvo za korisnike.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više