ГраФаР (Грађевински Факултет - Репозиторијум) је заједнички дигитални репозиторијум свих одељења у оквиру Грађевинског факултета, Универзитета у Београду. ГраФаР омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Грађевинском факултету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Упутство за кориснике.

Изаберите институцију ради приказа припадајућих докумената

Више