ГраФаР (Грађевински Факултет - Репозиторијум) је заједнички дигитални репозиторијум свих одељења у оквиру Грађевинског факултета, Универзитета у Београду. ГраФаР омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Грађевинском факултету.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP) омогућава преглед и претраживање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе, интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексним базама података Dimensions, Scopus и Web of Science.

Упутство за кориснике.

Изаберите институцију/групу

Више