Now showing items 1712-1731 of 4220

   Titles
   Javni putnički saobraćaj na razdaljinama do 800 km [1]
   Jedan mogući način rešavanja geometrijski nelinearnih zadataka [1]
   Jedan način ojačanja drvenih međuspratnih konstrukcija kod nadgradnje zgrada [1]
   Jedan primer kartiranja rizika od poplava u Srbiji [1]
   Jedan primer poboljšanja hidrauličke upravljivosti sistema za prečišćavanje vode [1]
   Jedan primer procene nenaplaćene vode na osnovu rezultata provere tačnosti vodomera nakon demontaže [1]
   Jedan slučaj ispitivanja otpornosti pregradnih zidova na dejstvo bočnih udara [1]
   Jednostavan model zid-kruta tavanica-tlo za predviđanje vibracija od saobraćaja [1]
   Jesenje cvetanje potencijalno toksične cijanobakterije Planktothrix rubescens u višenamenskoj akumulaciji Vrutci [1]
   Jointed rock mass characterization using field and point-cloud data [2]
   Kako upotrebiti strugani asphalt u novim asfaltnim mešavinama? [1]
   Kalibracija 3D elektromagnetnih merila brzine vode [1]
   Kalibracija distribuiranih hidroloških modela [1]
   Kalibracija i verifikacija modela konačnih elemenata za dugotrajno ponašanje AB greda [1]
   Kalibracija i verifikacija modela oticaja sa urbanih slivova [1]
   Kalibracija matematičkih modela vodovodnih sistema primenom genetskog algoritma [1]
   Karakteristični tipovi sanacija klizišta na putevima u Srbiji izvedenih tokom 2016.g [1]
   Karakteristike asfaltnih mešavina sa agregatom od recikliranog betona [1]
   Karakteristike asfaltnih mešavina sa visokim sadržajem struganog asfalta [1]
   Karakteristike asfaltnih mješavina АБ11s sa dodatkom elektrofilterskog pepela [1]