Now showing items 3821-3840 of 4220

   Titles
   Ugradnja optičkih vlakana kao senzora u slojevite termoplastične kompozitne materijale [1]
   UIC preporuke za projektovanje železničkih mostova [1]
   UIC recommendations for design of railway bridges [1]
   Uklanjanje arsena iz vode adsorpcijom na nekonvencionalnim materijalima [1]
   Uklanjanje nitrata iz vode za piće primenom biološke denitrifikacije [1]
   Uklanjanje organskih boja iz otpadnih voda primenom bimetalnih fotokatalizatora na bazi cinka [1]
   Uklapanje puta u postojeću sredinu kroz projektovanje u skladu sa kontekstom [1]
   Uključenje javnosti u donošenje odluka u procesu projektovanja puteva [1]
   Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine [1]
   Uloga stanica za dohlorisanje u održavanju kvaliteta vode u distributivnoj mreži vodovoda [1]
   Uloga železnice u evropskoj saobraćajnoj politici [1]
   Ultimate Capacity of High Volume Fly Ash Reinforced Concrete Beams. [1]
   Ultimate Load of Rectangular Plate [1]
   Ultimate strenght of reinforced recycled concrete [1]
   Ultimate Strength of Hollow Core Slabs Supporting Connection [1]
   Ultrasonic flow measurement method: Working principles and use in water distribution and sewer systems [1]
   Ultrazvučna merila protoka u sistemima vodovoda i kanalizacije [1]
   Unapređenje bezbednosti dvotračnih ruralnih puteva kroz projekat rehabilitacije [1]
   Unapređenje metoda primene hidroinformatike u analizi oticanja sa urbanih površina [1]
   Unapređenje metodologije merenja protoka pomoću ravnih elektromagnetnih senzora brzine [1]