Now showing items 4084-4103 of 4220

   Titles
   Zahtevi evropske i nacionalne tehniče regulative u oblasti saobraćajne buke [1]
   Zalcman and generalized Zalcman conjecture for the class U [1]
   Zaštita naselja od velikih voda kontrolom protoka na uzvodnom mostovskom propustu [1]
   Zavisnost hidrodinamičkih pritisaka u slapištu od suženja stepenastog brzotoka [1]
   Zavisnost hidrodinamičkih pritisaka u slapištu od veličine stepenika stepenastog brzotoka [1]
   Zavisnost hidrodinamičkog opterećenja slapišta od protoka i nivoa donje vode [1]
   Zidane konstrukcije [1]
   Zidane zgrade - greške i propusti u građevinskoj praksi [1]
   Zlatni presek i pravilne konkavne bikupole druge vrste [1]
   Značaj arhitektonskog koncepta za rentabilnost projekata [1]
   Značaj geodetskog inženjerstva u inženjersko-tehničkim oblastima [1]
   Značaj i uloga vlažnih zemljišta u zaštiti, očuvanju i obnavljanju rečnih dolina [1]
   Značaj monitoringa kvaliteta vode u jezerima hidroelektrana [1]
   Značajni objekti od lepljenog lameliranog drveta izvedeni u Srbiji [1]
   Železnički mostovi na interoperabilnim prugama - aspekt interakcije kolosek/most [1]
   Železničko-drumski most u Novom Sadu - Glavni projekat i izvođenje [1]
   Železničko-drumski most u Novom Sadu - racionalnost konstrukcije mosta [1]
   А practical method for strut-and-tie modelling of the bridge pile cap [1]
   Аnalysis of Composite Construction of the Access Bridge Parts over the Danube by Beska, Serbia [1]
   Алгоритам за нумеричку интеграцију конститутивних релација " HASP " модела за преконсолидоване глине [1]