Now showing items 2364-2383 of 4217

   Titles
   O metodologiji dvostrukog osrednjavanja - pregled istorijskog razvoja i teorijske osnove [1]
   O neodredjenosti infrastrukturnog indeksa gubitaka - ILI [1]
   O neodređenosti infrastruktuknog indeksa gubitaka - ILI [1]
   O osobinama konkavnih antiprizmi druge vrste [1]
   O potrebi sistematskih primenjenih hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja u kontekstu održivog razvoja Srbije [1]
   O računskim aspektima obrade podataka geodetskih mreža s velikim brojem nepoznatih parametara [1]
   O računskim nivoima vode za zaštitu od poplava na Dunavu kod Novog Sada [1]
   O rasteretnim prelivima i razblaženju u kanalisanju [1]
   Obezbeđenje lokalne duktilnosti AB elemenata po Evrokodu 8 - koeficijent utezanja [1]
   Obezbeđenje lokalne duktilnosti armiranobetonskih elemenata prema evrokodu 8 – koeficijent utezanja [1]
   Obezbeđenje vode za piće i sanitacije za marginalizovane grupe u Republici Srbiji [1]
   Object-oriented framework for 3D bending and free vibration analysis of multilayer plates: Application to cross-laminated timber and soft-core sandwich panels [1]
   Objektivna ocena tačnosti merenja horizontalnih uglova [1]
   Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog tečenja [1]
   Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog tečenja [2]
   Obnovljivi izvori građevinskih materijala za novo vreme građenja objekata visoke energetske efikasnosti [1]
   Obrada podataka laserskog skeniranja korišćenjem LAStools softverskog paketa [1]
   Ocena i rangiranje varijantnih rešenja konstrukcije koloseka na čvrstoj podlozi [1]
   Ocena ključnih indikatora uticaja na životnu sredinu i njihova primena u sistemima za upravljanje održavanjem kolovoznih konstrukcija [1]
   Ocena metoda za proračun sleganja na osnovu geodetskog monitoringa na izvedenom objektu na Novom Beogradu [1]