Питања и коментаре очекујемо на : Запажања
или на мејл: grafar@grf.bg.ac.rs