Pitanja i komentare očekujemo na : Zapažanja
ili na mejl: grafar@grf.bg.ac.rs