Show simple item record

dc.creatorVajdić, Nevena
dc.creatorMladenović, Goran
dc.creatorQueiroz, Cesar
dc.date.accessioned2019-04-30T13:23:13Z
dc.date.available2019-04-30T13:23:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-86-88541-06-0
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1467
dc.description.abstractUčešće privatnog sektora u realizaciji putnih projekata sa naplatom putarine zastupljeno je širom sveta. Ovaj model koristi znanje i iskustvo privatnog sektora u upravljanju putnim projektima i mobiliše privatni kapital kroz javno-privatno partnerstvo (JPP). Jedna od najznačajnijih karakteristika JPP projekata je podela rizika između javnog i privatnog partnera. Kvanitifikacija rizika i procena finansijske osnovanosti projekta, ključnog faktora za učešće privatnog sektora, osnovni je proces celokupnog razvoja projekta sve do zaključenja finansijskog aranžmana za projekat. U ovom radu predstavljen je model za ranu kvantifikaciju rizika za JPP putne projekte sa naplatom putarine. Ovaj pristup koristi unapred definisana finansijska ograničenja godišnji racio pokrića duga, interne stope rentabiliteta projekta i interne stope povraćaja uloženog kapitala sa jedne strane, i rizike projekta kao što su nestabilnost obima saobraćaja, varijacije u troškovima izgradnje, i varijacije u troškovima upravljanja i održavanja, sa druge strane. Model izračunava putarinu koja zadovoljava finansijska ograničenja. Rezultat ovog modela je opseg visine putarine koji pokriva moguća scenarija rizika. Ovi rezultati mogu da posluže kao osnova za komparativnu analizu socijalno prihvatljive visine putarine, pretpostavljajući da je poznata, i finansijski zahtevane putarine. Očekuje se da rana identifikacija razlike između ove dve vrednosti putarine predstavlja značajnu informaciju za sve učesnike u projektu. Ova razlika omogućava da se sagledaju potrebe za dodatnim finansijskim instrumentima, kao što su garancije ili subvencije, kako bi se realizovao projekat koji je prihvatljiv i za javnog i za privatnog partnera, investitore, banke i korisnike.sr
dc.publisherSrpsko društvo za puteve "VIA-VITA", Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceZbornik radova / Drugi srpski kongres o putevima, 9. i 10. jun 2016., Beograden
dc.titleKvantifikacija rizika u javno-privatnim partnerstvima za puteve sa naplatom putarinesr
dc.typeconferenceObject
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.rcubconv_4514
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record