Show simple item record

Ultimate Strength of Hollow Core Slabs Supporting Connection

dc.contributor.advisorBajić, Dejan
dc.contributor.otherMarinković, Snežana
dc.contributor.otherPecić, Nenad
dc.contributor.otherLađinović, Đorđe
dc.creatorKoković, Veljko
dc.date.accessioned2017-04-29T21:48:52Z
dc.date.accessioned2019-05-01T00:06:38Z
dc.date.available2017-04-29T21:48:52Z
dc.date.available2019-05-01T00:06:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4896
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:15335/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513739666
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7993
dc.identifier.urihttp://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1671
dc.description.abstractIndustrija prefabrikovanih betonskih elemenata je grana građevinske industrije koja je ustalnom porastu, kako zbog niskih troškova automatizovane proizvodnje, tako i zbogsve značajnije ekološke vrednosti. Takođe, uporedo sa visokim standardima kvalitetaproizvoda i brzine građenja, ova grana građevinske industrije je i grana sa najvećimbrojem inovacija u pogledu upotrebljenih savremenih materijala i iskorišćenja nosivostikonstruktivnih elemenata. Jedan od takvih primera je i konstruktivni sistemkontinuiranih ošupljenih montažnih ploča, za koji je predlog proračuna objavljen uspecijalnoj fib-ovoj publikaciji (FIB Commission 6 Prefabrication 2000). Publikacijasadrži postupak proračuna statičkih uticaja i granične nosivosti poprečnih preseka ipretpostavljenih mehanizama loma koji nisu eksperimentalno potvrđeni. Polazeći odpretpostavke da postojeće teorijske preporuke predstavljaju potencijalnonereprezentativan pogled na naprezanje kontinuirane ošupljene ploče, osmišljen jeprogram eksperimentalnog istraživanja koje se nalazi u osnovi rada.Sprovedeno eksperimentalno istraživanje se sastoji u ispitivanju do loma desetkompozitnih greda, formiranih od prefabrikovanih prethodno napregnutih ošupljenihploča i naknadno ugrađenog betona. Statički uticaju u ispitanim prostim gredamaodgovaraju statičkim uticajima na delu kontinualnog sistema uz središnje oslonce.Rezultati ispitivanja nedvosmisleno ukazuju da metod proračuna prikazan u publikacijinije adekvatan i da može prouzrokovati neprihvatljiv odgovor sistema u kome jekontinualizacija izvršena ugrađivanjem armature u topingu. Na osnovu rezultataispitivanja i zabeleženog odgovora greda, predložene su izmene projektnih kriterijuma.Uporedo sa istraživanjem granične nosivosti oslonačke veze kontinuiranih ošupljenihploča, istraživanje je usmereno i na određivanje mehanizma prenošenja transverzalnesile kroz prslinu. Detaljna merenja pomeranja na bočnom licu ispitanih greda ukazujuiida je prenošenje transverzalne sile kroz prslinu osnovni mehanizam, a da su oblikpoprečnog preseka kompozitne grede i smičuće prsline na kojoj je zabeležen lom,osnovni uzroci odstupanja izmerene granične nosivosti pri smicanju u odnosu napredikciju propisasr
dc.description.abstractPrecast concrete industry is a constantly growing branch of the construction industry,due to cost efficiency and ecological value. Also, along with the high quality standardsand short construction time, it is the branch of construction industry with the largestnumber of innovations in terms of new materials and load bearing capacity efficiency ofstructural elements. An example is the structural system of continuous hollow coreslabs, for which the design recommendation is published in a special fib publication(FIB Commission 6 Prefabrication 2000). The publication contains analysis and designmethod which is not experimentally proven. Starting from the assumption that theexisting recommendations are potentially unrepresentative, an experimental researchprogram is designed.An extensive experimental program consisting of load-testing ten large scale beams,composed from prefabricated hollow core slabs and in-situ concrete, has beenperformed. The test results indicate that the design method presented in the publicationis not adequate and may cause unacceptable response of the structural system in whichthe continuity of hollow core slabs is provided by structural topping reinforcement.Based on the test results, modifications of the design criteria are proposed.Along with the research on ultimate strength of continuous hollow core slabs supportingconnection, research has been focused on the mechanism of shear transfer through thecracked beam. Detailed measurements of displacement in the experimental specimensindicated that aggregate interlock is the primary shear transfer mechanism, and that thecross section characteristics and geometry of the critical shear crack are explanations ofthe code prediction shear strength underestimation.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Грађевински факултетsr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectošupljene betonske montažne pločesr
dc.subjecthollow core slabsen
dc.subjectcontinuityen
dc.subjectstructural toppingen
dc.subjectconnection detailen
dc.subjectshearen
dc.subjectexperimental investigationen
dc.subjectkontinuitet nad središnjim osloncimasr
dc.subjectkonstruktivni topingsr
dc.subjectoslonačka vezasr
dc.subjectsmicanjesr
dc.subjecteksperimentalno ispitivanjesr
dc.titleGranična nosivost oslonačke veze ošupljenih montažnih betonskih pločasr
dc.title.alternativeUltimate Strength of Hollow Core Slabs Supporting Connectionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs//bitstream/id/6436/1669-teza.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/3631/1669.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record