Show simple item record

Computer Communications in Construction Project Management

dc.creatorЂорђевић, Зоран Б.
dc.date.accessioned2019-11-21T12:16:00Z
dc.date.available2019-11-21T12:16:00Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1776
dc.description.abstractЦиљ ове дисертације је да предложи оптималан начин успостављања система рачунарских комуникација током управљања пројектом. Овај проблем није у делокругу само једне научне дисциплине. Да би се он ефикасно решио треба размотрити знања до којих се дошло у веома различитим областима, као што су психологија, рачунарске комуникадије и управљање пројектима у грађевинарству. Размотрене су општа психолошке теорије комуникација, теорија непосредне комуникације и теорија друштвене (социјалне) комуникације. Размотрене су техничке теорије из области телекомуникација, рачунарских комуникација и рачунарских мрежа. Примењене су размотрене теорије на рачунарску комуникацију у окружењу које је пословно, a не технички оријентисано. Дефинисани су принцшги избора и унапређења софтвера и хардвера у овом окружењу. Размотрена је савремена теорија из области комуникација током управљања пројектима. Извршена је подела комуникација током управљања пројектом. Извршена је синтеза претходних разматрања из три релевантне области и дате препоруке за практично коришћење рачунарских комуникација у управљању пројектима. Дефинисана су правила за формирање саветодавног (експертног) система на бази расплинутих скупова приликом доношења одлука у дискретној области. Формиран је одговарајући саветодавни систем, у њега је унето знање које дефинисано у претходним поглављима и систем је примењен на конкретним примерима. Извршено је поређење резултата који се добијају на основу истих правила применом расплинутих и нерасплинутих скупова. Наведени су општи закључци до којих се дошло током рада и приказани су даљи правци рада на примени рачунарских комуникација у управљању пројектима у грађевинарству.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/16011/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectConstruction project managementsr
dc.subjectcomputer communicationssr
dc.subjectpsychology of communicationssr
dc.subjectbusiness computer communicationssr
dc.subjectexpert systemssr
dc.subjectfuzzy setssr
dc.subjectУправљање пројектимаsr
dc.subjectрачунарске комуникацијеsr
dc.subjectпсихологија комуникацијаsr
dc.subjectпословне рачунарске комуникацијеsr
dc.subjectекспертни системиsr
dc.subjectрасплинути скуповиsr
dc.titleУправљање пројектима у грађевинарству коришћењем рачунарских комуникацијаsr
dc.titleComputer Communications in Construction Project Management
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/6818/bitstream_6818.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record