Show simple item record

Information system for planning and control of project realization in construction

dc.creatorПрашчевић, Наташа Ж.
dc.date.accessioned2019-11-26T14:06:51Z
dc.date.available2019-11-26T14:06:51Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1799
dc.description.abstractV овој докторској дисертацији разматран је и истраживан проблем коришћења информационих технологија приликом планирања и контроле реализације грађевинског пројекта. На почетку хшсертацијб објашњени су основни појмови у вези информација и информационих система a дат је и преглед еволуције коришћења информационих система у организацијама. Посебно су објашњени стратешки информациони системи и њихов значај за успешно функционисање организације. ДатЈб прсглсд информационлгх систсма заснованих на знању и указано на разликс између информационих систсма заснованих на знању и класичних информациош 1 х система. Приказани су и објашњени основни појмови везани за оазе података и базе знања, уз посебан осврт на релационе и објектно — ориЈентисане базе података. Дат је преглед метода планирања грађевинске производње и пројекта, a детаљно је објашњен метод мрежног планирања. Приказани су математички модели детерминистичког, посибилистичког и пробабилистичког планирања као и планирања базираног на расплинутим (fuzzy) скуповима. Указано је на значај оптимизације трајања пројекта и приказан математички модел оптимизације трајања пројекта у односу на укупне трошкове реализације пројекта. Извршена је оптимизација применом генетских алгоритама и Монте Карло симулација, Указано је на начине примене информационих технологија у грађевинарству и приказан модел увођења информационог система у qзaђeвинcкo предузеће. Дефинисани су и објашњени разлози постојања фрагментације грађевинске производње као и њихов утицај на примену информационих технологија приликом планирања и контроле реализације пројекта. Предложени су и објашњени начини за превазилажење фрагментације и њених негативних последица, при чему је посебна пажња посвећена рачунарски интегрисаној изградњи објеката. У докторској дисертацији развијен је оригинални модел интегрисаног информационог система за планирање и контролу реализације пројекта. За предложени систем креиран је модел процеса и модел података. Информациони систем развијен је у Oracle-y. У оквиру система развијене су и процедуре за примену грађевинских норми, детерминистичко, посибилистичко и пробабилистичко планирање пројекта, оптимизацију трајања пројекта у односу на укупне трошкове пројекта као и контролу реализације пројекта. Информациони систем је примењен за планирање, оптимизацију и контролу реалшације једног стамбеног објекта.sl
dc.language.isosrsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectinformation systemsr
dc.subjectinformation technologiessr
dc.subjectproject managementsr
dc.subjectproject planning and controlsr
dc.subjectproject optimizationsr
dc.titleИнформациони систем за планирање и праћење реализације пројекта у грађевинарствуsr
dc.titleInformation system for planning and control of project realization in constructionen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/6882/bitstream_6882.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record