Show simple item record

Thermal-Stress Analysis of Roller Compacted Concrete Dams

dc.creatorКузмановић, Владан М.
dc.date.accessioned2019-11-27T11:33:00Z
dc.date.available2019-11-27T11:33:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1806
dc.description.abstractУ дисертацији су приказани сви битни аспекти термичког прорачуна и дат је целовит одговор о утицају најважнијих чинилаца на термичко понашање гравитационих брана од ваљаног бетона. Прорачун температурног поља, са анализом утицаја почетних и граничних услова, карактеристика мешавине и дебљине слојева, урађен је на раванском моделу попречног пресека карактеристичне непреливне ламеле. За одређивање дужине ламеле и испитивање зависности између температуре, напона затезања и дужине ламеле, формиран је просторни нумерички модел. Верификација раванског модела извршена је на основу резултата мерења са бране Платановриси, чиме су резултати потврђени у размери 1:1. На основу добијених резултата прорачуна и поређења са одговарајућим резултатима мерења, следи да дефинисани равански модел омогућава реално моделирање теричких процеса и поуздано одређивање промене температурног поља у функцији времена, код произвољне гравитационе бране од ваљаног бетона. Просторни модел обухвата једну ламелу и користи се за фазну термичко-напонску анализу и одређивање дужине ламеле. Уместо стварне дебљине слојева, уведена је замењујућа дебљина слојева, чиме је смањен број коначних елемената, број условних једначина проблема и време трајања прорачуна. Параметарском анализом показано је да се утицај замењујуће дебљине слојева на квалитет резултата прорачуна може занемарити. Просторни модел омогућава поуздан прорачун термичких напона и одређивање дужине ламеле гравитационе бране од ваљаног бетона, узимајући у обзир реалну геометрију, стварне почетне и граничне услове, термичке и механичке особине материјала у функцији времена и температуре, вискоеластично понашање ваљаног бетона, као и динимику грађења бране у слојевима.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectтермички прорачунsr
dc.subjectгравитациона брана од ваљаног бетонаsr
dc.subjectфазна неустаљена нелинеарна анализаsr
dc.subjectтемпературно пољеsr
dc.subjectтермички напон затезањаsr
dc.subjectдужина ламелеsr
dc.subjectthermal analysissr
dc.subjectroller compacted concrete gravity damsr
dc.subjectunsteady phased nonlinear analysissr
dc.subjecttemperature fieldsr
dc.subjecttensile thermal stresssr
dc.subjecttransversal joint distancesr
dc.titleПрилог термичком прорачуну гравитационих брана од ваљаног бетонаsr
dc.titleThermal-Stress Analysis of Roller Compacted Concrete Damsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/6912/bitstream_6912.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_grafar_1806
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record