Show simple item record

Нелинеарна анализа композитних плоча применом коначног елемента континуума

dc.creatorĆetković, Marina
dc.date.accessioned2020-04-05T16:55:03Z
dc.date.available2020-04-05T16:55:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-7518-208-5
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/1872
dc.description.abstractIn this paper the geometrically nonlinear plate finite element model, hitherto not reported in the literature, is developed using the total Lagrange formulation. With the layer wise displacement field of Reddy [1], nonlinear Green-Lagrange small strain large displacements relations (in the von Karman sense) and linear elastic orthotropic material properties for each lamina, the 3D elasticity equations are reduced to 2D problem and the nonlinear equilibrium integral form is obtained. By performing the linearization on nonlinear integral form and then the discretization on linearized integral form, tangent stiffness matrix is obtained with less manipulation and in more consistent form, compared to the one obtained using laminated element approach from literature [8]. Symmetric tangent stiffness matrixes, together with internal force vector are then utilized in Newton Raphson’s method for the numerical solution of nonlinear incremental finite element equilibrium equations. The originally coded MATLAB computer program for the finite element solution is used to verify the accuracy of the numerical model, by calculating nonlinear response of plates with different mechanical properties, which are isotropic, orthotropic and anisotropic (cross ply and angle ply), different plate thickness, different boundary conditions and different load direction (unloading/loading). The obtained results are compared with available results from the literature and the linear solutions from the author’s previous papers.en
dc.description.abstractУ раду је по први пут у литературу формулисан геометријски нелинеаран коначни елемент плоче заснован на тоталној Lagrange-овој формулацији. Користећи слојевиту теорију плоча Reddy-a [1], нелинеарне Green-Lagrange-ове везе деформација и померања (у von Karman-овом смислу) и линеарнo еластичне ортотропне карактеристике за сваки слој, 3Д једначине еластичности су редуковане на 2Д проблем и добијена је нелинеарна интегрална форма. Пошто је спроведена линеаризација на нелинеарној интегралној форми, а потом и дискретизација, добијена је тангентна матрица крутости коначног елемента и то са мање математичких операција, у поређењу са оном добијеном у случају ламинатног коначног елемента из литературе [8]. Симетрична тангентна матрица крутости, заједно са вектором унутрашњих чворних сила, примењени су у Newton Raphson-овој методи за решавање нелинеарних инкременталних једначина равнотеже. За решење по МКЕ написан је оригинални програм у MATLAB програмском језику. Програмом су анализиране плоче различитих механичких карактеристика, односно изотропне, ортотропне и ламинатне (cross ply и angle ply), различитих дебљина, различитих граничних услова и различитих режима оптерећења/растерећења. Добијена решења су упоређена са решењима из литературе и изведени су закључци.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniversity of Belgrade, Faculty of Civil Engineeringsr
dc.publisherUniversity of Montenegro, Faculty of Civil Engineeringsr
dc.publisherAcademy of Engineering Sciences of Seribiasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36048/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceTheory of Civil Engineering Structures─Monograph dedicated to the memory of Professor Miodrag Sekulovićsr
dc.subjectgeometrically nonlinear analysissr
dc.subjectcomposite platessr
dc.subjectcontinuum finite elementsr
dc.subjectlayerwise plate theorysr
dc.titleNonlinear Analysis of Composite Plates using Continuum Finite Elementen
dc.titleНелинеарна анализа композитних плоча применом коначног елемента континуумаsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage112
dc.citation.spage101
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/7196/Grafar_Cetkovic_2019_M.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_grafar_1872
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record