Now showing items 2385-2404 of 2577

   Titles
   Ugradnja optičkih vlakana kao senzora u slojevite termoplastične kompozitne materijale [1]
   UIC preporuke za projektovanje železničkih mostova [1]
   UIC recommendations for design of railway bridges [1]
   Uklanjanje arsena iz vode adsorpcijom na nekonvencionalnim materijalima [1]
   Uklanjanje nitrata iz vode za piće primenom biološke denitrifikacije [1]
   Uklapanje puta u postojeću sredinu kroz projektovanje u skladu sa kontekstom [1]
   Uključenje javnosti u donošenje odluka u procesu projektovanja puteva [1]
   Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine [1]
   Uloga stanica za dohlorisanje u održavanju kvaliteta vode u distributivnoj mreži vodovoda [1]
   Uloga železnice u evropskoj saobraćajnoj politici [1]
   Ultimate Load of Rectangular Plate [1]
   Ultrasonic flow measurement method: Working principles and use in water distribution and sewer systems [1]
   Ultrazvučna merila protoka u sistemima vodovoda i kanalizacije [1]
   Unapređenje bezbednosti dvotračnih ruralnih puteva kroz projekat rehabilitacije [1]
   Unapređenje metodologije merenja protoka pomoću ravnih elektromagnetnih senzora brzine [1]
   Uncertainties in flood frequency estimation by partial duration series [1]
   Uncertainties in stream gauging discharge measurements [1]
   Uncertainty assessment of rainfall simulator uniformity coefficient [1]
   Uncertainty of infrastructure leakage index (ILI) [1]
   Uncertainty reduction in water distribution network modelling using system inflow data [1]