Now showing items 1867-1886 of 3322

   Titles
   O neodredjenosti infrastrukturnog indeksa gubitaka - ILI [1]
   O neodređenosti infrastruktuknog indeksa gubitaka - ILI [1]
   O osobinama konkavnih antiprizmi druge vrste [1]
   O računskim aspektima obrade podataka geodetskih mreža s velikim brojem nepoznatih parametara [1]
   O računskim nivoima vode za zaštitu od poplava na Dunavu kod Novog Sada [1]
   O rasteretnim prelivima i razblaženju u kanalisanju [1]
   Obezbeđenje lokalne duktilnosti AB elemenata po Evrokodu 8 - koeficijent utezanja [1]
   Obezbeđenje vode za piće i sanitacije za marginalizovane grupe u Republici Srbiji [1]
   Oblikovanje ulaza u zaliv primenom modela ravanskog i prostornog tečenja [1]
   Obnovljivi izvori građevinskih materijala za novo vreme građenja objekata visoke energetske efikasnosti [1]
   Obrada podataka laserskog skeniranja korišćenjem LAStools softverskog paketa [1]
   Ocena i rangiranje varijantnih rešenja konstrukcije koloseka na čvrstoj podlozi [1]
   Ocena ključnih indikatora uticaja na životnu sredinu i njihova primena u sistemima za upravljanje održavanjem kolovoznih konstrukcija [1]
   Ocena metoda za proračun sleganja na osnovu geodetskog monitoringa na izvedenom objektu na Novom Beogradu [1]
   Ocena nesigurnosti prostorne koncentracije oticaja primenom Monte Karlo stohastičkih simulacija [1]
   Ocena normalnih visina primenom globalnih navigacionih satelitskih sistema i globalnih geopotencijalnih modela [1]
   Ocena pomeranja inženjerskih struktura u programskom paketu PANDA [1]
   Ocena stanja nosivosti fleksibilnih kolovoznih konstrukcija [1]
   Ocena vremena pojave oticaja u hidrološkim modelima [1]
   Ocenjivanje položajne tačnosti digitalne topografske karte u razmeri 1:25 000 (DTK25) na osnovu standarda STANAG 2215 [1]