Show simple item record

dc.creatorSavić, Aleksandar R.
dc.creatorMarinković, Snežana
dc.creatorZakić, Dimitrije
dc.creatorRadević, Aleksandar V.
dc.creatorAškrabić, Marina
dc.date.accessioned2020-07-27T10:01:25Z
dc.date.available2020-07-27T10:01:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0352-2733
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2009
dc.description.abstractEkstrapolacijom koncepta upotrebe superplastifikatora u pravcu dobijanja betona tečnijih konzistencija došlo se do specijalne vrste betona – samozbijajućeg betona (Self-compacting Concrete - skraćeno SCC). Samozbijajući beton se može definisati kao beton, koji će bez primene mehaničkih sredstava za ugrađivanje popunjavati sve uglove oplate i uzane prostore između gusto raspoređenih šipki armature, samo pod dejstvom sopstvene težine, tako da se u završnoj fazi dobije kompaktan beton veće trajnosti. U okviru rada biće prikazani rezultati ispitivanja sedam mešavina SCC sa različitim mineralnim dodacima: referentna SCC mešavina sa krečnjačkim brašnom kao mineralnim dodatkom, tri mešavine sa delimičnom zamenom mase krečnjačkog brašna letećim pepelom i tri mešavine sa delimičnom zamenom mase krečnjačkog brašna sprašenim recikliranim betonom. Ispitivanja predmetnih samozbijajućih betona obuhvatila su relevantna fizičko-mehanička svojstva u svežem i očvrslom stanju. Na osnovu rezultata ispitivanja u radu su izvedeni odgovarajući zaključci u vezi sa promenom razmatranih fizičko-mehaničkih svojstava različitih SCC mešavina u zavisnosti od količine, porekla i vrste upotrebljenog mineralnog dodatka. Primena principa održivog razvoja u graditeljstvu osnovni je motiv za usvojenu koncepciju istraživanja iz ovog rada. Povećanje količine raspoloživih resursa za spravljanje SCC mešavina sa jedne i pozitivan uticaj na životnu sredinu putem smanjenja količine ovih materijala na deponijama, sa druge strane, dva su osnovna pozitivna efekta koja bi trebalo da proizađu iz predmetnog istraživanja.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherSavez građevinskih inženjera Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36017/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceGrađevinski kalendarsr
dc.subjectKompozitsr
dc.subjectsamozbijajući betonsr
dc.subjectmineralni dodacisr
dc.subjectfizičko-mehanička svojstvasr
dc.subjectindustrijski nusproduktisr
dc.subjectodrživo građevinarstvosr
dc.titleEksperimentalno Istraživanje Samozbijajućih Betona Sa Mineralnim Dodatkom Industrijskih Nusprodukatasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.rankM52
dc.citation.volume49
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/7765/bitstream_7765.pdf
dc.type.versionsubmittedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record