Now showing items 838-857 of 859

   Titles
   Zavisnost hidrodinamičkih pritisaka u slapištu od suženja stepenastog brzotoka [1]
   Zavisnost hidrodinamičkih pritisaka u slapištu od veličine stepenika stepenastog brzotoka [1]
   Zavisnost hidrodinamičkog opterećenja slapišta od protoka i nivoa donje vode [1]
   Zidane konstrukcije [1]
   Zidane zgrade - greške i propusti u građevinskoj praksi [1]
   Značajni objekti od lepljenog lameliranog drveta izvedeni u Srbiji [1]
   Železničko-drumski most u Novom Sadu - Glavni projekat i izvođenje [1]
   Železničko-drumski most u Novom Sadu - racionalnost konstrukcije mosta [1]
   А practical method for strut-and-tie modelling of the bridge pile cap [1]
   Гранична носивост армиранобетонских гредних носача од бетона са великим садржајем летећег пепела [1]
   Динамички коефицијент друмских мостова – нумеричка и експериментална истраживања [1]
   Контрола на смицање бетонских конструкција према ен 1992-1-1: отворена питања [1]
   Нумеричко моделирање отворених токова засновано на праћењу флуидних делића [1]
   Оптимизација степена транспарентног застаклења фасаде административних зграда у климатским условима Београда [1]
   Примена алуминијумских легура у грађевинским конструкцијама [1]
   Специфични проблеми код челичних конструкција ветропаркова [1]
   Струјање у степенастом брзотоку са постепеним смањењем ширине корита [1]
   Технолошки поступак производње бетона са високим садржајем филера за примену у конструкцијама [1]
   Технолошки поступак производње зелених бетона са високим садржајем летећег пепела за примену у армиранобетонским конструкцијама [1]
   Упоредна анализа мерених и рачунских модалних облика модела челичног носача [1]