Now showing items 617-628 of 628

   Titles
   Zlatni presek i pravilne konkavne bikupole druge vrste [1]
   Аnalysis of Composite Construction of the Access Bridge Parts over the Danube by Beska, Serbia [1]
   Анализа прогресивног лома композитних ламината изложених сили притиска [1]
   Вибрације и избочавањe плоча и љуски применом методе динамичке крутости [1]
   Динамичка анализа система тло-конструкција применом спектралних елемената. [1]
   Изогеметријска анализа утицаја покрентог оптерећења на просторној криволинијској Бернули-Ојлеровој греди [1]
   Иновативни систем за сеизмички отпорну зидану испуну у армиранобетонским рамовским конструкцијама [1]
   Линеарна динамичка анализа утицаја покретног оптерећења на просторној криволинијској Бернули-Ојлеровој греди [1]
   Нелинеарна анализа композитних плоча применом коначног елемента континуума [1]
   Нелинеарна анализа стабилности оквирних носача [1]
   Практикум из Статике конструкција [1]
   Практикум из Статике конструкција 1 [1]