Now showing items 404-421 of 421

   Titles
   Weighted coordinate transformation formulated by standard least-squares theory [1]
   Značaj geodetskog inženjerstva u inženjersko-tehničkim oblastima [1]
   Анализа опреме за скрининг рака дојке у Републици Србији [1]
   ГИС технологије у праћењу промена на површинским коповима рудника бакра Бор [1]
   Глобални геопотенцијални модели [1]
   Еталонирање терестричких ласерских скенера у лабораторијским условима [1]
   Квантитативно картографско моделирање земљишног покривача [1]
   Моделирање густине земљине коре при решавању проблема граничних вредности потенцијала земљине теже [1]
   Моделирање регионалних деформација земљине коре и стабилности референтног система [1]
   Моделовање јоносфере за потребе одређивања утицаја на ГПС сигнале у мрежном РТК окружењу [1]
   Оцена и тејлоровање глобалних геопотенцијалних модела при одређивању гравитационог поља на територији Србије [1]
   Поређење IRI-2016 и NEQUICK модела јонофере изнад Балканског полуострва током 2019. године [1]
   Потпуни метод најмањих квадрата у функцији решавања геодетских проблема [1]
   Предикција температуре ваздуха [1]
   Примена активне геодетске референтне основе Србије у премеру непокретности [1]
   Пројекат геодетског осматрања дела потпорног зида на аутопуту Е75 у хоризонталној равни [1]
   Развој нових модела комасације у функцији урбанистичког уређења насеља [1]
   Физичка геодезија: Одређивање геоида применом формуле Стокса: Збирка решених задатака [1]