Show simple item record

The wetlands role and significance in stream corridor protection, preservation and restoration

dc.creatorĐorđević, Dejana
dc.date.accessioned2021-03-04T10:58:29Z
dc.date.available2021-03-04T10:58:29Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn86 904241 1 3
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2283
dc.description.abstractВлажна земљишта су, због непознавања њихове улоге у процесима који се одвијају у речној до-лини, до скоро уништавана као безвредне површине и простори. У овом раду даје се преглед њи-хових улога у хидролошком циклусу, кружењу материје и очувању билошке разноврсности и ко-ментарише њихов значај у очувању, заштити и обнављању речних долина, јер су то предуслови за спречавање њиховог даљег непромишљеног уништавања, успешно планирање и израду проје-ката обнављања речних долина и сагледавање могућности њиховог коришћења за задовољење људских потреба.sr
dc.description.abstractUntil recently, the wetlands have been destroyed as worthless areas due to the ignorance of their role in the processes that take place in the stream corridors. The paper presents an overview of their roles in the hydrologic cycle, biogeochemical cycling and supporting biodiversity. In addition, their significan-ce in the stream corridor preservation, protection and restoration is discussed. Both, the knowledge of their role in and their significance for the stream corridors, is essential for preventing further imprudent destruction thereof, successful planning and preparation of the stream restoration projects, and the recognition of their possible usage in satisfying human needs.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherJugoslovensko društvo za zaštitu vodasr
dc.relationИнтегрално уређење водотока и одбрана од поплава у контексту одрживог развоја и заштите природних богатстава, МНТиР Републике Србије, Национални програм примењених и развојних истраживања уређења, заштите и коришћења вода у Србијиsr
dc.relationУнапређење методологије и модела за ефикасно праћење и управљање квалитетом вода у водотоцима, МНТиР Републике Србије, Национални програм примењених и развојних истраживања уређења, заштите и коришћења вода у Србијиsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova 33. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda - Voda 2004 / Conference Proceedings of the 33rd annual Conference of the Yugoslav Water Pollution Control Society - "Water 2004"sr
dc.subjectvlažno zemljištesr
dc.subjectwetlandsr
dc.subjectrečna dolinasr
dc.subjectstream corridorsr
dc.subjectulogasr
dc.subjectrolesr
dc.subjectznačajsr
dc.subjectsignificancesr
dc.titleЗначај и улога влажних земљишта у заштити, очувању и обнављању речних долинаsr
dc.titleThe wetlands role and significance in stream corridor protection, preservation and restorationsr
dc.titleZnačaj i uloga vlažnih zemljišta u zaštiti, očuvanju i obnavljanju rečnih dolinasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderDejana Đorđevićsr
dc.citation.epage62
dc.citation.spage57
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/9110/VODA2004-DejanaDordevic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_grafar_2283
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record