Show simple item record

Marketinški pristup iskorišćenju vlažnih zemljišta

dc.creatorĐorđević, Dejana
dc.creatorNestorović, Žarko
dc.date.accessioned2021-03-04T10:58:59Z
dc.date.available2021-03-04T10:58:59Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn86 904241 1 3
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2284
dc.description.abstractЗахваљујући бројним улогама у хидролошком циклусу, кружењу и задржавању хемијских и био-лошких материја и очувању биолошке разноврсности, влажна земљишта представљају ресурс којим би се могле задовољити различите људске потребе. Сагледавање и разумевање система људских потреба и дугорочних интереса људске заједнице, са једне стране и расположивих ресу-рса и технолошких поступака који обезбеђују коришћење тих ресурса, са друге стране, предста-вља суштину маркетиншког приступа искоришћењу влажних земљишта. У раду се истовремено посматрају инжењерски и маркетиншки приступ, јер се само комбинацијом инжењерске поузда-ности и начина интерпретације разумљивог ширем кругу инвеститора може очекивати повећање вероватноће реализације пројекта, у овом случају пројекта искоришћења влажних земљишта.sr
dc.description.abstractOwing to their numerous roles in the hydrological cycle, biogeochemical cycling and supporting bio-diversity, the wetlands present a valuable resource, the utilisation of which might have led to satisf-action of various human needs. The essence of the marketing approach to wetland utilisation is recogn-ised through: understanding and recognition of the scope of human needs and adjustment of the long-term interests of the society, on one side and recognition and knowledge of the available resources and technological processes for utilisation thereof, on the other side. In this paper, both the engineering and the marketing approach are considered, since only combination of the engineering reliability and the presentation of the facts in such a manner that broader group of investors (who are usually not engin-eering educated) may understand the problem, can increase probability for acceptance and realisation of the project.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherJugoslovensko društvo za zaštitu vodasr
dc.relationИнтегрално уређење водотока и одбрана од поплава у контексту одрживог развоја и заштите природних богатстава, МНТиР Републике Србије, Национални програм примењених и развојних истраживања уређења, заштите и коришћења вода у Србијиsr
dc.relationУнапређење методологије и модела за ефикасно праћење и управљање квалитетом вода у водотоцима, МНТиР Републике Србије, Национални програм примењених и развојних истраживања уређења, заштите и коришћења вода у Србијиsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova 33. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda - Voda 2004 / Conference Proceedings of the 33rd annual Conference of the Yugoslav Water Pollution Control Society - "Water 2004"sr
dc.subjectvlažno zemljištesr
dc.subjectwetlandsr
dc.subjectinženjerski potencijalsr
dc.subjectengineering potentialsr
dc.subjectmarketinški potencijalsr
dc.subjectmarketing potentialsr
dc.titleМаркетиншки приступ искоришћењу влажних земљиштаsr
dc.titleMarketinški pristup iskorišćenju vlažnih zemljištasr
dc.titleMarketing approach to wetland utilisationsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderDejana Đorđević i Žarko Nestorovićsr
dc.citation.epage68
dc.citation.spage63
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/9111/VODA2004-DordevicNestorovic.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record