Show simple item record

Effects of a bed step on some hydrodynamic properties of flow in river confluences

dc.contributorIvetić, Marko
dc.contributorKapor, Radomir
dc.contributorPlavšić, Jasna
dc.creatorĐorđević, Dejana
dc.creatorStojnić, Ivan
dc.creatorЂорђевић, Дејана
dc.creatorСтојнић, Иван
dc.date.accessioned2021-03-09T10:28:53Z
dc.date.available2021-03-09T10:28:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-7518-183-5
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2297
dc.description.abstractНа речним ушћима се услед исталожавања крупног наноса који пристиже коритом притоке стварају подводне каскаде због којих је дно притоке издигнуто изнад дна реке. У раду се помоћу модела просторног течења испитује како присуство и висина каскаде утичу на: 1) количину кретања коју притока у различитим хидрауличким условима уноси у реку и 2) вредности параметара помоћу којих се у моделима линијског течења обухвата њен утицај. Испитивањима су обухваћене четири висине каскаде (ΔzP), укључујући и случај када нема каскаде: ΔzP / hn = {0,00; 0,10; 0,25; 0,50} и три односа протока реком узводно и низводно од ушћа: DR = {0,250; 0,583; 0,750}. Резултати су показали да са повећањем висине каскаде распоред угла скретања тока у низводном пресеку притоке постаје равномернији, а његово одступање од угла улива све мање, као и да се коришћењем средње вредности угла скретања тока прецењује вредност компоненте силе инерције притоке која улази у динамичку једначину на ушћима без каскаде и са каскадом највеће висине (ΔzP = 0,50 hn).sr
dc.description.abstractIn many cases a river confluce is characterised by a development of an avalanshe face (bed step) at a tributary entrance to а confluence. The development is caused by a deposition of coarser sediments that are arriving from the tributary channel and it results in bed elevation discordance between the lateral and main channels. The paper aims at studying effects of a bed step on: 1) a momentum transfer from a tributary to the main channel under different hydrological scenarios and 2) values of parameters in 1D confluence models. Four characteristic values of the bed elevation discordance ratio ΔzP / hn = {0,00; 0,10; 0,25; 0,50}, including the concordant beds' case, are considered for the following discharge ratio values between the main river channels upstream and downstream of a confluence: DR = {0,250; 0,583; 0,750}. It is shown that: 1) the flow deflection at the tributary entrance to the confluence reduces with an increase in the bed step height and 2) the component of a tributary force of inertia, which acts in the direction of the main channel flow, is overestimated in a concordant beds' confluence and a discordant beds' confluence with the maximal bed step height (ΔzP = 0,50 hn).when calculated using an average flow deflection angle value.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Građevinski fakultetsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37009/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37010/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova sa 17. naučnog savetovanja SDHI i SDHsr
dc.subjectrečno ušćesr
dc.subjectriver confluencesr
dc.subjectpodvodna kaskadasr
dc.subjectbed stepsr
dc.subjectprostorno tečenjesr
dc.subject3D flowsr
dc.subjectraspodela količine kretanjasr
dc.subjectmomentum distributionsr
dc.subjectugao skretanja toka "delta"sr
dc.subjectflow deflection anglesr
dc.titleО утицају подводних каскада на неке хидродинамичке показатеље течења на речним ушћимаsr
dc.titleEffects of a bed step on some hydrodynamic properties of flow in river confluencessr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderDejana Đorđevićsr
dc.citation.epage41
dc.citation.spage30
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/9157/Zbornik_17SDHI_2015-DDordevic-1.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record