Show simple item record

Study of the influence of channel geometry and hydraulic resistance on flow characteristics in compound channels

dc.contributorIvetić, Marko
dc.contributorKapor, Radomir
dc.contributorPlavšić, Jasna
dc.creatorStojnić, Ivan
dc.creatorMuhić, Filip
dc.creatorĐorđević, Dejana
dc.creatorСтојнић, Иван
dc.creatorМухић, Филип
dc.creatorЂорђевић, Дејана
dc.date.accessioned2021-03-09T10:30:09Z
dc.date.available2021-03-09T10:30:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-7518-183-5
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2299
dc.description.abstractУ раду је спроведен низ нумеричких огледа са циљем да се утврди како геометрија корита за велику воду (КВВ) и рапавост плавних површина утичу на размену количине кретања (РКК) између главног корита и плавних површина и њен удео у укупном „губитку” механичке енергије тока. У ту сврху коришћен је модел линијског устаљеног течења у КВВ воду који је заснован на РКК између главног корита и плавних површина. Испитивање је показало да се на плавним површинама, због уједначавања хидрауличких услова у попречном пресеку КВВ, удео РКК у укупном „губитку” енергије смањује са повећањем дубине независно од геометрије корита и рапавости плавних површина и да размена и њен удео постају већи у следећим случајевима: 1) када је главно корито дубље, 2) када се искључи једна плавна површина, и 3) када се повећа рапавост плавних површина. Промена удела РКК са повећањем дубине тока у главном кориту зависи само од рапавости плавних површина.sr
dc.description.abstractA series of numerical experiments is conducted to determine how compound channel geometry and floodplain roughness affect both a momentum transfer between main channel and floodplains and its contribution to the total energy “loss”. To this aim, a 1D, exchange discharge model, which accounts for the momentum exchange between the main channel and floodplains, is used. It is found that the contribution of the momentum exchange to the total energy “loss” reduces on floodplains with the flow depth regardless of the compound channel geometry and floodplain roughness and that both, the momentum exchange and its contribution to the total energy “loss”, are increased in the following cases: 1) when the main channel aspect ratio decreases, 2) when compound channel is asymmetrical and 3) when the roughness of the floodplain increases. In the main channel, the variation in the momentum exchange contribution with the flow depth depends only on the floodplain roughness.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Građevinski fakultetsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37009/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37010/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova sa 17. naučnog savetovanja SDHI i SDHsr
dc.subjectkorito za veliku vodusr
dc.subjectcompound channelsr
dc.subjectrazmena količine kretanjasr
dc.subjectmomentum exchangesr
dc.subject"gubitak" mehaničke energije tokasr
dc.subjectenergy "loss"sr
dc.subjectširina i rapavost plavne površinesr
dc.subjectfloodplain width and roughnesssr
dc.subjectodnos dubine i širine glavnog koritasr
dc.subjectmain channel aspect ratiosr
dc.titleРазматрање утицаја геометрије и хидрауличких отпора на основне одлике течења у кориту за велику водуsr
dc.titleStudy of the influence of channel geometry and hydraulic resistance on flow characteristics in compound channelssr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderDejana Đorđević, Ivan Stojnić, Filip Muhićsr
dc.citation.epage134
dc.citation.spage124
dc.identifier.fulltexthttps://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/9159/Zbornik_17SDHI_2015-DDordevic-3.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record