Show simple item record

dc.creatorMilašinović, Miloš
dc.date.accessioned2021-07-05T10:25:32Z
dc.date.available2021-07-05T10:25:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/2373
dc.description.abstractUpravljanje vodnim resursima (vodosnabdevanje, odbrana od poplava, hidroenergetika) zahteva prognoze dostupne količine vode kao pomoć u donošenju upravljačkih odluka. Najčešće se te prognoze zasnivaju na upotrebi različitih fizički zasnovanih modela. Tako dobijeni rezultati su često veoma nepouzdani zbog prisustva različitih tipova neodređenosti. Kod primene linijskih (1D) modela tečenja u otvorenim tokovima neki od dominantnijh izvora neodređenosti su nedovoljno dobro poznavanje graničnih uslova (hidrogrami dotoka, krive protoka) i nepouzdani početni uslovi koji su osnova od koje se započinje prognoza. Kontinulana merenja na sistemu (npr. merenja nivoa na reci) predstavljaju relativno pouzdan reprezent njegovog stanja ali pokrivaju samo jedan mali deo domena koji se razmatra. Zbog toga se pribegava postupku asimilacije podataka kojom se usaglašavaju rezultati modela i merenja. Ova usaglašavanja se sprovode za već prikupljene podatke, u vremenskom periodu neposredno pre trenutka od koga se želi izvršiti prognoza. Taj period usaglašavanja naziva se asimilacioni period. Na kraju asimilacionog perioda model bolje oslikava trenutno stanje na celom domenu i može se iskoristiti za prognozu. U ovom istraživanju prikazana je nova asimilaciona metoda za modele otvorenih tokova korišćenjem indirektnog, fizički zasnovanog pristupa za usaglašavanje nivoa pomoću korektivnih dotoka. Korektivni dotoci se računaju koristeći teoriju Proporcionalno-Integrativno-Derivativnih (PID) kontrolera iz oblasti teorije upravljanja (eng. control theory). Metoda je razvijena u cilju primene jednostavnijeg i bržeg postupka asimilacije podataka u realnim sistemima otvorenih tokova. Nova asimilaciona metoda poredi se sa standardnom metodom asimilacije podataka (Ensemble Kalman Filter - EnKF) koja se najčešće koristi u sličnim istraživanjima. Poređenjem na hipotetičkim test primerima pokazano je da se primenom nove asimilacione metode dolazi do značajnog ubrzanja proračuna bez smanjenja kvaliteta asimilacije podataka. Primena ove metode na realne sisteme zahteva rešavanje problema određivanja optimalne konfiguracije (forme, strukture) i optimalnog podešavanja parametara PID kontrolera. Na primeru Hidroenergetskog sistema Đerdap sprovedeno je detaljno ispitivanje optimalne konfiguracije na osnovu definisanih indikatora kvaliteta asimilacije podataka. Utvrđeno je da jednostavnija konfiguracija kontrolera, sastavljena od proporcionalnog i integrativnog faktora (PI kontroler) daje najbolje rezultate asimilacije. Optimalno podešavanje parametara kontrolera rešeno je višekriterijumskom optimizacijom pomoću genetskog algoritma sa nedominantnim sortiranjem (eng. Nondominated Sorting Genetic Algorithm II – NSGA-II). Utvrđeno je da se podešavanje kontrolera višekriterijumskom optimizacijom može uraditi koristeći neku od kombinacija sa 2 suprotstavljene kriterijumske funkcije. Dodatna ispitivanja pokazala su potencijal ove asimilacione metode za rekonstrukciju stvarnih hidrograma na osnovu zabeleženih nivograma, kao alata za rekonstrukciju poplavnih talasa i smanjivanje neodređenosti krivih protoka.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectPrognoze vođene modelimasr
dc.subjectAsimilacija podatakasr
dc.subjectlinijski (1D) modeli otvorenih tokovasr
dc.subjectPID kontrolerisr
dc.subjectrekonstukcija hidrogramasr
dc.titleMetodologija za brzu asimilaciju podataka u modelima otvorenih tokovasr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/9393/MMilasinovic_Disertacija_final_arch.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record