Show simple item record

dc.creatorМихајловић, Рајица М.
dc.date.accessioned2024-04-04T13:20:16Z
dc.date.available2024-04-04T13:20:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/3493
dc.description.abstractПредмет истраживања у овом раду су могућности побољшања метода аутоматизованог одређивања оптималне површине, облика и распореда нових парцела у поступку израде и реализације пројекта код уређења земљишне територије комасацијом. Истраживања су обухватила дефинисање расподеле комасационе масе као оптимизационог модела који се може математички моделирати и решавати једнокритеријумским и вишекритеријумским методама операционих истраживања. Дефинисани су нови модели расподеле комасационе масе и предложена технологија која представља основу за доношење важних одлука за све учеснике комасације и будући изглед (уређење) и заштиту земљишне територије. У оквиру расподеле комасационе масе дефинисан је процес оптималног димензионисања и позиционирања комасационих табли на комасационом подручју, оптималан распоред вредности (површина) нових парцела по таблама, као и њихов редослед у оквиру табли. Кроз процес истраживања у раду сагледан је шири аспект уређења земљишне територије, анализирани модели, поступци и методологија расподеле комасационе масе у свету и код неколико карактеристичних примера до сада реализованих комасација у Србији. Уочени су и истакнути проблеми и недостаци досадашњег начина расподеле комасационе масе, представљени су критеријуми оптималног обликовања и димензионисања нових парцела и уведен системски приступ решавања проблема. У том циљу дефинисани су подсистеми (водни, саобраћајни, еколошко-заштитни и геодетски) код уређења земљишне територије комасацијоом, утврђена је њихова хијерархија, међусобне везе и условљености. За дефинисане принципе извршено је математичко моделирање расподеле комасационе масе, конципирани су нови оптимизациони модели применом метода једнокритеријумског и вишекритеријумског програмирања који се решавају развијеном библиотеком програма под називом ORKOM у оквиру програмског система MATLAB уз подршку CAD и GIS технологије за припрему и приказ резултата. Дефинисани оптимизациони модели расподеле комасационе масе су тестирани на комасационим подручјима различитих карактеристика са подручја Републике Србије. Предложена је нова методологија и поступци примене дефинисаних модела кроз поједине фазе пројектовања и реализације радова, предочене су предности примене оптимизационих модела и успешно је доказана њихова примењивост и флексибилност у односу на различите захтеве и карактеристике комасационих подручја. Реализована истраживања и приказани резултати омогућавају проширење фонда релевантних знања из области комасације, представљају основу за ефикасније планирање и пројектовање варијантних решења и објективан приступ код расподеле комасационе масе. Успостављене су основе система као подршке процесу одлучивања у поступку расподеле као активности од којих зависи и сам успех комасације.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectland consolldationsr
dc.subjectdistribution of land consolidationsr
dc.subjectsystem optimizationsr
dc.subjectoperational researchsr
dc.subjectlinear programmingsr
dc.subjectnonlmear programmingsr
dc.subjectjoint programmingsr
dc.subjectmulti-criteria programmingsr
dc.titleOптимизација расподеле комасационе масе код уређења земљишне територије комасацијомsr
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs/bitstream/id/12981/bitstream_12981.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_grafar_3493
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record