Show simple item record

Primena modifikovanog rasplinutog TOPSIS metoda za višekriterijumske odluke u građevinarstvu

dc.creatorPraščević, Živojin
dc.creatorPraščević, Nataša
dc.date.accessioned2019-04-19T14:20:57Z
dc.date.available2019-04-19T14:20:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2217-8139
dc.identifier.urihttp://grafar.grf.bg.ac.rs/handle/123456789/559
dc.description.abstractIn this paper is presented and applied one fuzzy TOPSIS method for the multicriteria ranking of objects for reconstruction and maintenance. At the beginning is given short review on the genesis and development of this method and described a TOPSIS procedure with crisp input data that constitute a decision matrix and weights of criteria. This procedure is illustrated by one simple numerical example. The necessity of presentation of these parameters as triangular fuzzy numbers due to impossibility of their precise determination or assessment in the practice. The exact expressions for the determination of these products of the decision matrix and weights coefficients as triangular fuzzy numbers, that authors of this paper are derived earlier, are given in the paper. For every alternative (the object) these parameters are assumed as random fuzzy numbers for which are determined generalised expected values, variances and standard deviations. From the normalised matrix of the expected values are determined expected ideal positive and ideal negative values. For every alternative are determined generalized expected distances and relative closenesses to the ideal positive and ideal negative solution. The ranking of alternatives is performed according to these values. Mathematical expressions for coefficients of investments distribution on the alternatives (objects) are proposed in the work. One example of ranking of the bridge structures according to the risk is given at the end of the work and formulated corresponding conclusions.en
dc.description.abstractU ovom radu predlaže se i primenjuje jedan modifikovani rasplinuti TOPSIS metod za višekriterijumsko rangiranje objekata za rekonstrukciju i održavanje. Na početku se daje kratak osvrt na nastanak i razvoj ovog metoda i opisuje se TOPSIS procedura s fiksnim (nerasplinutim) ulaznim podacima koji sačinjavaju matricu odlučivanja i težinske koeficijente kriterijuma. Ova procedura se ilustruje jednim jednostavnim brojčanim primerom. Objašnjava se neophodnost prikazivanja ovih parametara - kao trougaonih rasplinutih brojeva - zbog nemogućnosti njihovog preciznog određivanja ili procenjivanja u praksi. U radu se daju tačni izrazi, koje su autori ranije izveli, za određivanje proizvoda elemenata matrice odlučivanja i težinskih koeficijenata kao trougaonih rasplinutih brojeva. Ovi parametri za svaku alternativu (objekat) tretiraju se kao slučajne rasplinute veličine, za koje se određuju tačne generalisane očekivane vrednosti, varijanse i standardne devijacije. Iz normalizovane matrice očekivanih vrednosti određuju se očekivana idealna pozitivna i očekivana idealna negativna rešenja. Za svaku alternativu određuju se generalisane očekivane distance i relativne bliskosti ovim rešenjima, kao i odgovarajuće varijanse i koeficijenti varijacije. Alternative se rangiraju prema ovim vrednostima. U radu se predlažu izrazi za sračunavanje koeficijenta raspodele investicionih sredstava na (alternative) objekte. Na kraju, dat je jedan primer rangiranja mostovskih konstrukcija u odnosu na rizik i formulisani su odgovarajući zaključci.sr
dc.publisherDruštvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/16011/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceGrađevinski materijali i konstrukcije
dc.subjectFuzzy TOPSISen
dc.subjectfuzzy numberen
dc.subjectmaintenance of objectsen
dc.subjectdistribution of investmentsen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectRasplinuti (fuzzy) TOPSISsr
dc.subjectrasplinuti brojsr
dc.subjectodržavanje objekatasr
dc.subjectraspodela investicionih sredstavasr
dc.subjectupravljanje rizikomsr
dc.titleApplication of modified fuzzy TOPSIS method for multicriteria decisions in civil engineeringen
dc.titlePrimena modifikovanog rasplinutog TOPSIS metoda za višekriterijumske odluke u građevinarstvusr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage61
dc.citation.issue3
dc.citation.other57(3): 43-61
dc.citation.rankM24
dc.citation.spage43
dc.citation.volume57
dc.identifier.doi10.5937/grmk1403043P
dc.identifier.fulltexthttp://grafar.grf.bg.ac.rs//bitstream/id/3964/557.pdf
dc.identifier.rcubconv_590
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record