Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion40650221.50%0.00
2type_keyword:article35754318.91%0.00
3rights_keyword:openAccess34411518.20%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess21265711.25%0.00
5type_keyword:conferenceObject1559428.25%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1481417.84%0.00
7version_keyword:acceptedVersion1201426.36%0.00
8dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]790094.18%0.00
9rank_keyword:M51789714.18%0.00
10rights_keyword:embargoedAccess683473.62%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1890346100.00%0.00