Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion40684521.39%0.00
2type_keyword:article35785618.82%0.00
3rights_keyword:openAccess34452218.12%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess21292811.20%0.00
5type_keyword:conferenceObject1561178.21%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1482317.79%0.00
7version_keyword:acceptedVersion1203336.33%0.00
8dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]790784.16%0.00
9rank_keyword:M51789874.15%0.00
10rights_keyword:embargoedAccess684693.60%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1901839100.00%0.00