Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion3676615.65%0.00
2type_keyword:article3266413.90%0.00
3type_keyword:conferenceObject137335.85%0.00
4rights_keyword:openAccess129365.51%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]118615.05%0.00
6dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]116194.95%0.00
7version_keyword:acceptedVersion104934.47%0.00
8dateIssued_keyword:[2000 TO 2021]98234.18%0.00
9rights_keyword:restrictedAccess89923.83%0.00
10type_keyword:doctoralThesis88143.75%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
234940100.00%0.02